Informatie

voorblad.jpg

Voor wie? 

 • Kleuters geboren in 2020 of vroeger         
 • Kinderen die in de derde kleuterklas zitten in een school waarbij je je terug moet inschrijven voor het eerste leerjaar (waarbij dit dus niet automatisch gebeurt) 
 • Kinderen die van school willen veranderen. 

 Wil je weten of je kind al naar school mag? Bereken hier de instapdatum van je kleuter. 

Wanneer aanmelden? 

De aanmeldingen starten op 7 maart 2022 en lopen tot en met 25 maart 2022. De voorrangsgroepen melden aan samen met de andere kinderen.

Waarom werken we met zo'n centraal aanmeldingssysteem?

Op deze manier willen we in de eerste plaats wachtrijen aan de schoolpoort vermijden. Daarnaast heb je met dit systeem ook meer kans op een plaats in de school van jouw voorkeur. Het aanmeldingssysteem zorgt ook voor een realistische afspiegeling van de buurt, zo bekomt men een goede sociale mix in de basisscholen.

Belangrijk is ook dat met dit systeem dubbele inschrijvingen vermeden kunnen worden. Tenslotte biedt dit systeem ons de mogelijkheid om duidelijk te communiceren.

Hoe kan je aanmelden? 

Stap 1 Maak je schoolkeuze

Er zijn heel wat basisscholen in Rumst. Welke scholen het beste passen bij je kind, kan je ontdekken op de infomomenten. Surf naar de websites van de scholen voor de data en meer info.

 

Stap 2 Meld je aan 

 • Surf tussen 7 en 25 maart 2022 naar www.naarschoolinrumst.be.

Registreer je en vul alle gegevens in van je kind(eren) waarvoor je een plaats wil. Je haasten om als eerste aan te melden is niet nodig. De volgorde van aanmelden heeft geen invloed op de toekenning van je plaats.

 

 • Duid de scholen van je keuze aan.

Duid zeker één school aan. Je kan best nog andere scholen aanduiden die je voorkeur genieten.

Het overzicht van de vrije plaatsen vind je voor de start van de aanmeldingsperiode op deze website en op de websites van de scholen. Als er geen vrije plaatsen zijn, kan je je aanmelden voor een plaats op de wachtlijst of een andere school kiezen. 

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Dit is het bewijs dat je aangemeld bent. Het is nog geen ticket. 

Wat bepaalt de volgorde van de toewijzing van de plaatsen?

 • de schoolkeuze
 • de wandelafstand tussen de school en het domicilie-adres.

Wie heeft er voorrang?

 • broers en zussen van een huidige leerling in de school, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • hafbroers en halfzussen van een huidige leerling in de school, al dan niet wonend op hetzelfde adres
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (domicilie) hebben (bv. stiefbroers en -zussen) waarvan één van de kinderen een huidige leerling is op de school
 • kinderen van personeel van de school.

 

Stap 3 Krijg je ticket

Tussen 19 april en 22 april 2022 verstuurt het systeem een e-mail of brief naar alle ouders. Wie plaats heeft, krijgt een ticket van een school uit de voorkeurslijst. Je kind is daarmee aangemeld bij die school, maar nog niet definitief ingeschreven.

 

Stap 4 Schrijf je in 

Tussen 25 april 2022 en 18 mei 2022 kan je met je ticket inschrijven in de toegewezen school. Je hebt een Kids-ID, een verblijfskaart of een ISI+-kaart van het ziekenfonds nodig.

Ben je niet ingeschreven op 18 mei 2022, dan vervalt je ticket.

Is je kind niet aangemeld voor 25 maart 2022? Of was er geen plaats meer in één van je voorkeursscholen? Dan kan je vanaf 30 mei 2022 inschrijven in een school waar nog plaats is.