Inschrijvingen

Belangrijke informatie over de inschrijvingen! 

Je meldde je kind aan voor het schooljaar 2020-2021. Als je een ticket ontvangen hebt, kan je je kind inschrijven in de school waarvoor je een ticket gekregen hebt. Dit moet gebeuren in de periode van maandag 4 mei 2020 tot en met vrijdag 26 mei 2020.

De vrije inschrijvingen starten op 29 mei 2020. Dat wil zeggen dat je niet eerst hoeft aan te melden. Je kan rechtstreeks naar de school van je voorkeur gaan om je kind in te schrijven, onder voorbehoud dat er nog vrije plaatsen zijn in de school. 

De vrije plaatsen kan je terugvinden onder de rubriek 'vrije plaatsen' op de website. 


Door de huidige coronamaatregelen zijn de scholen genoodzaakt de richtlijnen op te volgen. Een inschrijving gebeurt door het ondertekenen voor akkoord van het pedagogisch project en schoolreglement. Zolang de lessen geschorst zijn, kan het niet op school.

De inschrijving kan digitaal of via de post gebeuren. Een ouder behoudt het recht van inschrijving minstens een week nadat de lessen hervat zijn, tenzij de ouder schriftelijk duidelijk gemaakt heeft dat hij er geen gebruik van wil maken.

Elke school zal bekijken wat mogelijk is voor de eigen inschrijvingen.

Meer informatie kan je vinden op de website van de school of neem telefonisch contact op met de school. Zij kunnen je meer uitleg geven.

Indien er nog bijkomende vragen zijn, kan je de school contacteren of een mail sturen naar aanmelden@rumst.be.